Prof. Ignatenko - Rodinní psychológovia-mentori 3 tisícročia

Elementy zdravia - Obchod - služby - Vzdelávanie - Prof. Ignatenko - Rodinní psychológovia-mentori 3 tisícročia
Prof. Ignatenko - Rodinní psychológovia-mentori 3 tisícročia

Milí priatelia,

pozývame Vás na exkluzívny elitný seminár extra triedy, kde spoznáte hlbšie sami seba, nahliadnete do sveta psychológie, energíí, zdravia, dlhovekosti, ale aj medziľudských vzťahov a to pod vedením svetoznámeho kozmistu a pedagóga Profesora Alberta Venediktoviča Ignatenka.

 

Rodina je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, ktorá prispieva k vytvoreniu harmonickej osobnosti. Bez nej sa osoba stáva osamelou, odrezaná od spoločnosti. Psychológia človeka je taká, že on sám nemôže existovať, nutne potrebuje blízkych ľudí, aby ho milovali.

 

Termín: 08 - 09.12.2018 9:00-17:00 hod.

v Žiline na Mestskom úrade (Námestie obetí komunizmu č.1)

 

Ak by ste hľadali ubytovanie, odporúčame hotel Slovakia ( https://hotelslovakia.sk/ ), kde pri rezervácii ubytovania treba povedať, že idete na seminár Alberta Ignatenka a dostanete zvýhodnenú cenu na ubytovanie 30,-€ / noc, v čom sú zahrnuté raňajky, večera a parkovné.


Plán prvého kurzu seminára:

1. Duchovná informácia je skvelým motorom pokroku - Cosmogumanizmus je výučba Novej Zlatej Éry Stvoriteľa
2. Rodinná kozmopsychológia – veda o človeku a vesmíru
3. Rodinná evolučná abeceda života

4. Človek je mikro-makrokozmos pozostávajúci z 1% viditeľnej hmoty a 99% neviditeľnej tenkej hmoty
5. Šifra (informačné zákony) a rodinný kód tretieho tisícročia. Kód je kľúčom k informačným zákonom pre ich aktiváciu a používanie. Zákony sú schopnosti človeka a jeho talenty.
6. Anatómia rodiny človeka
7. Meditácia "Ja - mikro makrokozmos"
8. Hľadanie a odstránenie príčin nesúladu v rodine, výskyt choroby a zlyhania

9. Zadanie, konsolidácia a aktivácia matrice informačných zákonov rodiny (20 informačných zákonov)
10. 5 duchovných a informačných princípov šťastnej rodiny tretieho tisícročia. Osvojenie si sugestívnej technológie uskutočnenia stretnutia pre rodinných príslušníkov
11. Meditácia "Absolútny krištáľ evolučného života"

12. Rodová psychoinformaciólogia
13. Modulárna-portálová metóda kompletnej prípravy SPN pre prácu s rôznymi vekovými skupinami rodiny. Metodológia pre mimoriadne zasadnutie – rituál.
14. Meditácia "Tvorba rodinných portálov a matríc"
15. Sugestopedická metóda formovania šťastnej rodiny
16. Psycho-sugestívna metóda "Matrica harmonizácie rodinných vzťahov medzi rodičmi a deťmi". Zavedenie, konsolidácia, aktivácia a používanie.
17. Matrica sily, zdravia a úspešného života členov rodiny. Metódy vedenia psychoinformačných zasadnutí.
18. Meditácia "Zdravie, mladosť, úspech"
19. Matrica na dosiahnutie cieľov rodičov, detí a celého rodu. Metodika uskutočnenia sugestopedického zasadnutia.

20. Farebná diagnostika karmy rodiny a rodu po tretiu generáciu
21. Psychoinformačné intenzívne metódy na zníženie starej karmy a vylúčenie prípravy novej (harmonizátor RAM, aktivátor šťastnej rodiny). Metódy vedenia zasadnutia pre rodinných príslušníkov.
22. Kozmopsychologické metódy na rozvoj talentu
23. Meditácia "Som potenciálnym géniom" pre členov rodiny
24. Matrica noosphere-star ochrany pred anomálnymi zónami zeme, vody a všetkými druhmi negatívnych informácií. Zavedenie, upevnenie a aktivácia matrice v SPN.

25. Zadanie a zabezpečenie matrice plnenia túžob všetkých členov rodiny, s ktorými pracujú SPN.
26. Ďalšie metódy práce s matricou večnej mladosti a života pre prvých dlhovekých ľudí zeme. Zjednodušená matrica na predĺženie aktívneho života členov rodiny, s ktorými pracujú SPN. Metóda uskutočnenia zasadania.

 

Po absolvovaní prvého kurzu seminára sa vydáva certifikát Špecialista v odbore "Rodinný psychológ - lektor" (kód a špecializovaný kód - 40.010).

Po absolvovaní druhého kurzu sa vydáva bakalárske osvedčenie.

Po absolvovaní tretieho kurzu seminára a úspešnom absolvovaní skúšky sa vydáva osvedčenie Magistra.

 

Je možná aj osobná konzultácia s pánom Ignatenkom, ktorá stojí 150,-€ (platí sa priamo na mieste) a trvá minimálne 30 minút. Je to osobný pohovor, kde pán profesor bude riešiť Vaše zdravie, bloky, karmu a pod. Tlmočenie na seminári, prípadne aj na konzultácii bude v českom jazyku. Tlmočníka si vyžiadal sám profesor.


Ceny dvojdňového seminára:

cena pre fyzické osoby: 150,-€ na účet VÚB - SK34 0200 0000 0031 7136 1955

cena pre podnikateľov a platiteľov DPH: 180,-€ na účet Tatra banka - SK23 1100 0000 0026 2085 8998

Do poznámky treba uviesť mená osôb alebo názov firmy. Nevratná záloha je 30,-€

POZOR!! Ak chcete vyhrať vstupenku na tento seminár, zapojte sa do našej akcie na: https://www.facebook.com/ElementyZdravia/posts/1301838563286610

Už máme dvoch výhercov:

https://www.facebook.com/ElementyZdravia/videos/250966112265182/

 

 

Tí, ktorí ešte váhate, či sa zúčastníte seminára, máte možnosť vypočuť si profesora Ignatenka zo záznamu relácie "Verejné tajomstvá" na internetovom rádiu Slobodný vysielač: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/verejne-tajomstva-232-2018-11-20-ignatenko/


 

Viac informácií na:
0907 137 132, michal.zachar@gmail.com
0948 020 906, info@elementyzdravia.sk

Prajem vám pekný deň.
S pozdravom Peter Planieta

Počet:

Cena s DPH: 180 € / 4950 CZK

Vložiť do košíka

Fotky produktu Prof. Ignatenko - Rodinní psychológovia-mentori 3 tisícročia