Údaje sa spracovávajú...

Elementy a Znamenia

 

...na princípe tradičnej čínskej medicíny

Existuje množstvo teórií prečo sa ľudia rôzne správajú. Niekto je náladový a iný zase uzavretý v sebe. Prečo je tomu tak? Na túto otázku dostanete odpoveď, keď zistíte aký je Váš hlavný element a znamenie, ktoré najviac a najvýraznejšie charakterizujú a formujú Vašu osobnosť, ale aj Vaše správanie.

Tradičná čínska medicína tieto princípy využíva už tisíce rokov a postupne sa aj vedecky preukazuje ich správnosť.

Poznať svoje vlastnosti je prednosť a využiť ich je múdrosť a šikovnosť.

Cena: bežná cena: 9,-€ pre člena Klubu zdravia, alebo so zľavovým kupónom: 7,20 €

Vyberte si, pre koho bude rozbor vypracovaný

  • Dos Dospelý
  • Rozbor zdravia Dieťa nad 2 roky
  • Dieťa do 2 rokov Dieťa do 2 rokov

 

:

Ďakujeme vám, že sa spoznávate.

V prípade, že sa zaujímate o seba a chcete získať viac informácií - všetky vaše Elementy a Znamenia , poslanie na zemi, predispozície zdravia podľa 5 elementov, odporúčané stravovanie, ale aj prospešné a menej prospešné smery pre vás, tak si vyplňte druhú našu aplikáciu viac tu: Komplexná E-diagnostika

Poznať svoje slabosti je prednosť a využiť svoje danosti je múdrosť a šikovnosť.