Dokonalý vzťah?

Elementy zdravia - Blog zdravia - Dokonalý vzťah?
počet zobrazení 4172x
Dokonalý vzťah?

Aké sú najdôležitejšie body dokonalého vzťahu?

Čo je najdôležitejšie vo vzťahu? To je ťažko jednoznačne napísať. Všeobecný recept neexistuje, je to individuálne, tak ako sú svojské všetky dvojice a tak ako sú svojský jednotlivci. Ale s určitosťou môžeme povedať, že čím viac spokojnejších vzťahov existuje, tým je viac spokojnejších ľudí. Lebo láska a vzťahy patria k najdôležitejším potrebám človeka a sú spojené s jeho individuálnym prežitím ako aj s prežitím ľudského druhu.

Všetky vzťahy, na ktorých nám v živote záleží  by mali byť postavené na trvalých hodnotách – na láske, dôvere, rešpekte, porozumení, úprimnosti, slobode jednotlivca a vytváraní spoločnej životnej pohody. Rovnako to platí aj o dokonalom partnerskom vzťahu. Skúsme si to trochu rozmeniť na drobné:

 

Láska, dotyky a nežnosti

Vzťah je najmä otázkou citov, pocitov, dotykov a malých každodenných nežností a prejavov lásky. Najkrajšie vzťahy v našom okolí sú pre nás možno tie, ktoré vznikli v škole a pretrvali až do dôchodku. A pritom aj po rokoch vidno v očiach partnerov takú nádhernú iskru lásky, oddanosti, porozumenia a človečiny. To je ten najvzácnejší dar, ktorý človek môže človeku darovať, lásku na celý život. Hoci život nie je ľahký, hoci skúša, či je láska pevná, či sú vzťahy skutočné. Je možno jednoduché striedať partnerov ako ponožky, ale zostať a prežiť spolu nielen dobrodružstvá, ale aj malé zaváhania, rozpory, rozdielnosť názorov je skúškou skutočnej lásky k človeku za predpokladu, že sú city obojstranné a opätované.

 

Dôvera, rešpekt, porozumenie a vzájomná podpora

Ak vás partner požiada o pomoc, poskytnite mu naozaj len tú nevyhnutnú, dajte mu radu, ukážte mu cestu, podajte mu ruku a vytiahnite ho na nohy, ak leží na zemi. Dodajte mu silu, aby svoj problém zvládol sám, ale nesnažte sa ho vyriešiť za neho. Keď riešite problém za svojho partnera, dávate mu nevedome najavo svoju prevahu a vyjadrujete presvedčenie o jeho neschopnosti. A partnerstvo by malo byť predovšetkým o dôvere v svoje  schopnosti a schopnosti toho druhého, o vzájomnom rešpekte, porozumení a vzájomnej podpore.


Ponechať si právo byť sám sebou, povedať si svoj názor a žiť svoj život

Byť samým sebou a zároveň mať po boku skvelého partnera na spoločnej ceste životom, o tom sníva väčšina z nás. Skúsme nesnívať. Skúsme byť takým ku svojmu partnerovi a možno nám nastaví zrkadlo a dokáže nám dať tú ľudskú slobodu bez pút a vzťah o ktorý sa dá oprieť bez toho, aby v ňom bola neprimeraná žiarlivosť alebo závislosť na tom druhom. Spoločne sa ide dobre životom vtedy, keď rozlet a vzdelávanie jednotlivca nie je podmieňovaný vzťahom k druhému, ale sebou samým a ten druhý partner to rešpektuje, podporuje a rovnako vyžaduje aj pre seba. Partner má mať vždy právo povedať si svoj názor, aj keď je odlišný od toho druhého. Je už potom otázkou dialógu nájsť správne riešenia pre oboch partnerov.

 

Pohoda, úprimnosť a chuť spolu sa smiať

Pohoda je pre život veľmi dôležitá. Ak ju človek ju človek cíti, keď je v prítomnosti svojho partnera, chce byť s ním čo najčastejšie. A to bez ohľadu na to, či prší alebo je pekné počasie. Bez ohľadu na to, či je deň rušný alebo pokojný. Pohodu vytvára aj atmosféra úprimnosti. Keď sú k sebe partneri úprimní, dokážu sa spolu smiať aj na svojich omyloch a chybách. Humor je korením života a rovnako aj partnerského vzťahu.

 

Partnerský vzťah veľmi výstižne opísal libanonský spisovateľ, básnik a maliar Chalíl Džibrán.

O láske partnerov a o manželstve napísal nasledovné:

- milujte sa navzájom, ale nerobte si z lásky putá

- nech je láska skôr morom, vlniacim sa medzi brehmi vašich duší

- plňte si vzájomne svoje čaše, ale nepite z jedinej

- dávajte si vzájomne zo svojho chleba, ale nejedzte vždy len ten istý krajec

- spievajte, tancujte a radujte sa spolu, ale doprajte jeden druhému, aby bol sám, práve tak, ako sú samy struny lutny, aj keď sa všetky chvejú rovnakou melódiou

- stojte pri sebe, ale nie príliš blízko pri sebe, pretože piliere chrámu stoja oddelene

- a ani dub nerastie v tieni cyprusu ani cyprus v tieni duba


fotky3 Dokonalý vzťah?


Pridať komentár

komentár môžu pridať iba členovia klubu. Ak ste členom klub môžete sa prihlásiť. Chcete sa stať členom klubu? Viac informácií o výhodách klubu zdravia

Komentáre k článku :