Mantry - energetické vibrace

Elementy zdravia - Články - Zdravý pohyb a myseľ - Mantry - energetické vibrace
Autor článku: Olga Selucká počet zobrazení 3607x
Mantry - energetické vibrace

Energie myšleného nebo vyřčeného slova, která působí na naši duši a tělo. „Promlouvá“ k našemu podvědomí a zvyšuje vibrace, zvyšuje kapacitu duše. V tomto světě protikladů existují dva energetické póly – např. láska a strach. Láska má vysoké vibrace, strach nízké. Pomocí manter zvyšujeme svoje vibrace a můžeme urychlit svůj vývoj. Vyvíjíme se všichni směrem k lásce a světlu, ať už vědomě či nevědomě, pomocí životních zkušeností a sbíráním informací. Můžeme buď pasivně nevědomě čekat, jakou zkušenost nám život přinese, nebo můžeme svůj život tvořit vědomě. Mantry tento vývoj urychlují.

Slova poskládaná do manter nebo také afirmací (tvrzení) vibrují určitou energií, která na nás působí z různého úhlu. Mantrou může být např. slovo „děkuji“ a při každodenním opakování změní náš život. Slovo „děkuji“ v nás vyvolává pocit vděčnosti a tuto energii začneme vyzařovat. Reakcí vesmíru je, že nám začne posílat stále více důvodům, za co být vděční. Ať už v podobě věcí, lidí nebo příležitostí. Stejně tak je mantrou tvrzení „Odpouštím si“ aj.

Existuje např. „Prastaré učení z palmových listů“, kde jsou popsané léčivé techniky na odstranění strachu, depresí, zlomeného srdce, zvládnutí sexuální energie, ovládnutí pěti elementů, odstranění žárlivosti, pochyb, trémy aj. Tyto techniky pomáhají odstraňovat bloky, které brání proudění energie v našem těle a způsobují fyzické a duševní nemoci.

Každá nezpracovaná (neodpuštěná) bolestivá životní zkušenost představuje zablokovanou energii.
Např. zlomené srdce, které má 99% lidí způsobuje, že se člověk uzavře a chrání si srdce před další bolestí. Je to jakou se zlomenou nohou. Žije život bez radosti, na povrchu a míjí se se štěstím. Na léčbu zlomeného srdce se používá určitá mantra, jejíž opakování léčí. Pravidla pro proces, při kterém dochází k „nabíjení“, trvá většinou 41 dní a tato mantra se opakuje denně minimálně 108x. Je to doba, po kterou se hromadí (kumuluje) energie potřebná ke změně.

K odříkávání manter se používá  mála – většinou 108 korálků navlečených na provázku. Slouží, jednak jako počítadlo, ale hlavně udržují mysl zaměřenou na jednu myšlenku, na mantru. Ve chvíli, kdy držíme kuličku mály mezi palcem a prostředníčkem, je naše mysl soustředěna.

Zaměřujeme energii myšlenky, podobně jako laser, na postižené místo – v tomto případě na zlomené srdce a v tu chvíli probíhá léčba.  Záměrem je – být pánem své mysli a ne jejím sluhou. Mantra je způsob jak přimět mysl, aby pracovala pro nás, ne proti nám. Aby se netoulala v minulosti a nepřipomínala nám zcela zbytečně staré křivdy anebo v budoucnosti a nestrašila nás tím, co přijde. Pomocí mantry přimějeme mysl, aby staré rány vyléčila, nebo zvýšila kapacitu naší duše (sílu osobnosti) natolik, že budeme přijímat beze strachu a s otevřeným srdcem vše, co k nám v budoucnu má přijít. Mantra nás učí žít v přítomném okamžiku.

V sílu slova věřil i zakladatel medicíny – Esculap (=Imhotep= Hermes trismegistos), který spojoval medicínu se silou slova. Ověřili ji na svých pokusech s vodou Prof. Emoto. Doktor Sinělnikov popisuje „Sílu slova“ ve své knize. Největší léčitel Ježíš, jehož duše vibrovala nejvyšší frekvencí lásky, používal slova k vyléčení nemocných i na dálku (vyléčení Lazara). Dokázal dokonce přivolat duši, aby se po smrti vrátila zpět do fyzického těla. Tyto techniky učil své žáky a ukázal nám, co všechno můžeme dokázat i my. Člověk, který zvyšuje svoje frekvenční vibrace, například pomocí manter, může pomáhat druhým lidem, aby se také vyléčili a naučili se zvyšovat své vibrace sami.

Naše myšlenky projevujeme prostřednictvím slov a činů. Člověk jako jediný na planetě Zemi má dar svobodné volby. Můžeme ji projevit i v tom, jaké myšlenky si vybereme a jakou energii vyšleme do svého okolí. V tom spočívá naše vědomá práce a vývoj. Základní motto může být: „Vždy pomáhej, nikdy neubližuj“. I toto přání se stane mantrou, budeme-li si ho „v duchu“ (v myšlence) denně připomínat.

Úvodní mantry, tzv. ochranné kruhy  najdete v dalším článku


Fotky k článku Mantry - energetické vibrace


Pridať komentár

komentár môžu pridať iba členovia klubu. Ak ste členom klub môžete sa prihlásiť. Chcete sa stať členom klubu? Viac informácií o výhodách klubu zdravia

Komentáre k článku :